หน้าแรก บอลไหล ทีเด็ด Ball-Lock บอร์ดนานาทัศนะ กฎระเบียบ ถ่ายทอดสดฟุตบอล ผลบอลสด ราคาบอลสด ติดต่อโฆษณา
ชุมชนชาว Ball-Lock   [สมัครสมาชิก]     [ลืมรหัสผ่าน]
Username
Password
รหัสยืนยัน
 
+++++ วิธีแทงบอลให้ได้เงินล้าน ( เหมาะสำหรับคนเล่นออนไลน์ ) ++++++++    

 

 

 ติดต่อได้ที่ 

LINE ID  =  Betvision55

   

เทคนิคที่ดีอาจจะช่วยได้ แต่มันไม่ใช่ทั้งหมด

มีเทคนิคที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหากไม่มีความชัดเจนในการเดิมพัน ก็อาจจะพลาดกันได้ โลกของการเดิมพันจริงๆแล้ว มันอยู่ 3 ประเภทหลักก็เท่านั้นเอง

  1. กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่มีดวง ใช้โชคช่วยเล่น เดิมพันเมื่อไหร่ ก็ได้กำไรตลอด และ คนประเภทนี้ จะไม่ค่อยพลาดเลย ถึง พลาดก็เล็กน้อยเพียงเท่านั้น
  2. กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่มีดวง แต่ นานๆมาที แถมเวลาได้ ก็ได้แบบนิดหน่อยด้วยซ้ำไป ประเภทนี้นั้น จะเป็นลูกค้าที่เล่นกับเราอยู่เรื่อยๆ เพราะเสียไม่เยอะ เวลาได้กำไรก็ไม่เยอะเช่นเดียวกัน
  3. กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มที่ไม่มีดวงเลย เล่นที่ไร ขาดทุนตลอด แต่ ลูกค้าในกลุ่มนี้ จะมาแบบทีเดียวแล้วกำไรเยอะๆเลยทีเดียว เช่น เล่นบอลเดี่ยวไม่เคยได้กำไรเลยซักนิดเดียว พอมาลองเล่น บอลสเต็ปครั้งแรกกลับทายผลถูก 10 คู่ ก็คือ กำไรยาวๆไปเลย

หลักๆก็จะประมาณนี้ ท่านลองนึกภาพตามก็แล้วกันนะครับ ว่า ท่านอยู่ในส่วนไหน แล้ว ก็หาเทคนิคที่จะเหมาะกับกลุ่มของท่านก็เท่านั้นเอง มันก็จะช่วยอุดรอยรั่วที่เราได้บอกไว้ให้ดียิ่งขึ้น แต่ ต้องขอย้ำว่า ไม่มีเทคนิคอะไรจะได้ผล แบบ 100 % ซะทีเดียว ต้องอยู่ ดวง อยู่ที่ เวลา อยู่ที่ ความรู้สึก ในเวลานั้นด้วย  

       ปล่อยหน้าที่นั้นให้เราจัดการ

       ด้วยข้อมูลการวิเคราะห์จากต่างประเทศ

          ว่าความพร้อมของทีมไหนน่าลงทุน

    ปรึกษาวิธีการลงทุนให้ได้กำไรในระยะยาว 

  ( เหมาะสำหรับคนเล่นออนไลน์ )

 ติดต่อได้ที่ 

LINE ID = Betvision55

 

 

 

 
Posted: (betvision)   เมื่อ [22/06/2020 03:57:50]   [อ่าน: 1581]   [ตอบ: 4]

 

คำตอบที่ 1    

 

 

 

มีข้อมูล  4 แบบ 

1.  รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3000 บาท มี 7 ตัวต่อสัปดาห์ 

    (เหมาะสำหรับ คนเล่นคู่ละ 2-3000 บาท )

       ผลงานเมื่อคืน = ต่อ กลัคบัค 1.5+2   =  1-3  WIN

        WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWW

     WLWWWWWWLWWWLWWWWLW

 

2.  ตัว Premium ตัวละ 3000 บาท

        ผลงานเมื่อคืน =  รอง Koln  0.25  = 1-1  win

     WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWWLWWWLDWLW

    WLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWW

3.  ตัว Extra       ตัวละ 5000 บาท

          ผลงานเมื่อคืน =   ต่อ Frankfurt ปป   = 1-1  LOST

     WWWLWWWWLWWWWWWLWWWWW

     WWWWLWWWWDLWWWWWWLWLWWWWL

 

4.  ตัวบอลวงใน บอลงาน ตัวละ 20000 บาท  ( 99 % )

         ผลงานเมื่อคืน  =  ต่ำ Leicerter city 2.5 =   1-1  WIN

      WWWWWWWWWLWWWWWWLWWW

    WWWDWLWWWWWLWWWWWWW

 

 

 
Posted: (betvision)   เมื่อ [22/06/2020 03:58:03]  

คำตอบที่ 2    

 

 

มีข้อมูล  4 แบบ 

1.  รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3000 บาท มี 7 ตัวต่อสัปดาห์ 

    (เหมาะสำหรับ คนเล่นคู่ละ 2-3000 บาท )

       ผลงานเมื่อคืน = ต่อ Atalanta ปป   =  3-2  WIN

        WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWW

     WLWWWWWWLWWWLWWWWLWWWW

 

2.  ตัว Premium ตัวละ 3000 บาท

        ผลงานเมื่อคืน =  รอง Palace  1.5  = 4-0  win

     WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWWLWWWLDWLW

    WLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWL

3.  ตัว Extra       ตัวละ 5000 บาท

          ผลงานเมื่อคืน =   รอง Osasuna  0   = 0-1  win

     WWWLWWWWLWWWWWWLWWWWW

     WWWWLWWWWDLWWWWWWLWLWWWWLWWW

 

4.  ตัวบอลวงใน บอลงาน ตัวละ 20000 บาท  ( 99 % )

         ผลงานเมื่อคืน  = รอง ซัวซูโอโล่  1+1.5  =   3-3  WIN

      WWWWWWWWWLWWWWWWLWWW

    WWWDWLWWWWWLWWWWWWWWW

 

 
Posted: (betvision)   เมื่อ [25/06/2020 17:51:53]  

คำตอบที่ 3    

 

 

มีข้อมูล  4 แบบ 

1.  รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3000 บาท มี 7 ตัวต่อสัปดาห์ 

    (เหมาะสำหรับ คนเล่นคู่ละ 2-3000 บาท )

       ผลงานเมื่อคืน = ต่อ Atalanta ปป   =  3-2  WIN

        WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWW

     WLWWWWWWLWWWLWWWWLWWWW

 

2.  ตัว Premium ตัวละ 3000 บาท

        ผลงานเมื่อคืน =  รอง Palace  1.5  = 4-0  LOST

     WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWWLWWWLDWLW

    WLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWL

3.  ตัว Extra       ตัวละ 5000 บาท

          ผลงานเมื่อคืน =   รอง Osasuna  0   = 0-1  win

     WWWLWWWWLWWWWWWLWWWWW

     WWWWLWWWWDLWWWWWWLWLWWWWLWWW

 

4.  ตัวบอลวงใน บอลงาน ตัวละ 20000 บาท  ( 99 % )

         ผลงานเมื่อคืน  = รอง ซัวซูโอโล่  1+1.5  =   3-3  WIN

      WWWWWWWWWLWWWWWWLWWW

    WWWDWLWWWWWLWWWWWWWWW

 
Posted: (betvision)   เมื่อ [25/06/2020 17:52:41]  

คำตอบที่ 4    

 

 

มีข้อมูล  4 แบบ 

1.  รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3000 บาท มี 7 ตัวต่อสัปดาห์ 

    (เหมาะสำหรับ คนเล่นคู่ละ 2-3000 บาท )

       ผลงานเมื่อคืน = ต่อ Sporting lisbon  0.5+1   =  1-3  WIN

        WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWW

     WLWWWWWWLWWWLWWWWLWWWWLW

 

2.  ตัว Premium ตัวละ 3000 บาท

        ผลงานเมื่อคืน =  รอง Valladolid  1.25  = 1-1  WIN

     WWLWWWLWWWWLWWWLWWWWWLWWWLDWLW

    WLWWWWWWLWWWWWWWWWWWLWWWWWWLWW

3.  ตัว Extra       ตัวละ 5000 บาท

          ผลงานเมื่อคืน =   ต่อ Brentford  0   = 1-0  win

     WWWLWWWWLWWWWWWLWWWWW

     WWWWLWWWWDLWWWWWWLWLWWWWLWWDW

 

4.  ตัวบอลวงใน บอลงาน ตัวละ 20000 บาท  ( 99 % )

         ผลงานเมื่อคืน  = ต่อ Juventus  2+2.5  =   4-0  WIN

      WWWWWWWWWLWWWWWWLWWW

    WWWDWLWWWWWLWWWWWWWWWLW

 

 

 
Posted: (betvision)   เมื่อ [27/06/2020 16:12:39]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
ติดต่อโฆษณา: ball-lockmaster@hotmail.com